Customer Service Chat

Kold Kanvas

Opret en bruger

Forretningsbetingelser

1. Aftalens formål og parter:
Disse forretningsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale mellem Kold Kanvas, som udbyder af kurset, og den enkeltperson eller enhed (“Deltageren”), der tilmelder sig kurset.

2. Betalingsbetingelser:
Deltageren accepterer at betale det fulde kursusgebyr til Kold Kanvas. 

3. Fortrydelsesret:
Deltageren forstår og accepterer, at der ikke er nogen fortrydelsesret eller mulighed for refusion efter købet. Ved at acceptere disse betingelser forstår deltageren, at kursusgebyret ikke refunderes af nogen årsag.

4. Adgang til videolektioner:
Efter vellykket betaling vil Deltageren få adgang til en online platform, hvor de kan se de tilgængelige videolektioner. Adgangen er personlig og må ikke deles med andre uden tilladelse fra Kold Kanvas.

5. Fortrolighed:
Deltageren accepterer at behandle al information delt under kurset, herunder personlige erfaringer og fortrolige oplysninger, strengt fortroligt. Deltageren vil ikke videregive sådan information til tredjeparter uden udtrykkelig tilladelse fra Kold Kanvas.

6. Ansvarsfraskrivelse:
Selvom kurset sigter mod at forbedre deltageres salgsfærdigheder og resultater, accepterer deltageren, at Kold Kanvas ikke kan garantere specifikke resultater eller indtjening. Deltagerens succes afhænger af individets indsats, engagement og anvendelse af de lærte principper.

7. Tvister:
Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse forretningsbetingelser eller kurset, skal forsøges løst gennem forhandlinger mellem parterne. Hvis en sådan forhandling ikke fører til en løsning, skal tvisten underkastes de relevante domstoles eksklusive jurisdiktion.

Ved at tilmelde dig dette kursus accepterer du de ovenstående forretningsbetingelser og forpligter dig til at overholde dem.